Mile Kitić

23.03.2013. – Diskoteka ‘Campari’ – Visoko – BiH
12.04.2013. – Club ‘Loft’ – Rosenheim – NJEMAČKA